Bezoekadres

     Sportpark de Treffer/Hunsowhal

     Zuiderdiep 33

     9571 BB 2e Exloërmond

   

     Correspondentieadres

     vv de Treffer’16

     Kijlstraat 53

     9571 AL 2e Exloërmond

     info@vvdetreffer16.nl
                               

Home club info nieuws Teams sponsoring    contact WebShop

Instructies bij wanordelijkheden

“De Treffer’16, daar waar passie en trots in ons spel is te zien”

Instructies dienstdoende bestuurs- en kaderleden bij wanordelijkhedenZorg dat conflicterende partijen elkaar niet opzoeken en meng je niet in discussie. Zorg dat ook na de wedstrijd toezicht wordt gehouden door neutrale begeleiding (aanwezige kaderleden, toeschouwers en/of ouders). Laat de leiders hun spelers instrueren dat de wedstrijd voorbij is; douchen, omkleden en rustig de kleedkamer verlaten. Houdt desnoods het vv de Treffer’16 team langer in de kleedkamer.Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar en adviseert over vervolg acties, aangifte bij politie, inschakelen slachtofferhulp, enz.In extreme situaties als (begeleiding van) politie nodig wordt geacht.Let op dat de scheidsrechter op het wedstrijdformulier melding maakt van de wanordelijkheden. Controleer daarnaast of de scheidsrechter alle kaarten/sancties op het wedstrijdformulier heeft vermeld.Bij fysiek geweld en/of bedreiging ten alle tijden het rapportageformulier “Individuele excessieve overtredingen” van de KNVB invullen (zie link onderaan bericht).Breng bij het inschakelen van de KNVB en/of de politie de betreffende afgevaardigde van het algemeen bestuur op de hoogte. Voor senioren wedstrijden is dat de voorzitter seniorencommissie (in casu Wim Hospers, via voorzitter@vvdetreffer16.nl of 06-46251225), voor de jeugd wedstrijden is dat de voorzitter jeugdcommissie (Sandra Oostebring, via jeugd@vvdetreffer16.nl of 06-25045703).


Voor negatieve ervaringen die niet direct hoeven of kunnen worden opgelost bestaat een meldpunt wanordelijkheden bij de KNVB : www.knvb.nl/meldpunt. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk maken en waar nodig actie ondernemen.De manier waarop wij als vv de Treffer’16 omgaan met onze sport is vastgelegd in onze statuten “normen en waarden vv de Treffer’16”. Deze gedragscode geeft duidelijk aan waar iedereen zich binnen onze vereniging aan heeft te houden. Spreek mensen hierop aan. Het statuut is terug te vinden op de website van onze vereniging.


Rapportage formulier KNVB  kunt u hier downloaden